Gamor Anth’em met vertaling in het Nederlands

Refr:

 

Hieronder vindt u de Gamor Anth’em in de oorspronkelijke tekst. Het woordenboek zal worden aangevuld. U komt veelvuldig het woord Gûl tegen waarmee de Anth’ de zon aanduidden, hun belangrijkste hoge macht, vanwege de warmte die ervan uitging. Voorts ziet u vaak het woord Berbre’en, de blauwe, waarmee de aarde wordt aangeduid wat wijst op een oorsprong op een andere planeet. Het woord Odin geeft in deze tekst niet de Germaanse godheid aan maar is het woord voor “licht”.

Gazi o Gûl an Tra na Gamor Anth’em

==========================

 

Refrein: Na tha, na Gamor , na rulia benin.

Esta effe rulia granahin

Me a’ha Gamor emin

De’ekin o a’ekin

Grana lane d’ok e’ferin

Gamor an Gamor an Gamor.

=============================

 

Refrein: Ik ben van jullie,

Zoals jullie van mij zijn,

Wij zijn van elkaar

Tegen en voor

Loslaten kan niet

Samen is alles, alles is samen.

=======================

1.

Do mina ‘th na ‘ymetha Gûl

O do mina’th lekhta oriol,

Rasta kir’ha de’tha

Ome de’tha

Kir’ha de’tha

Fulta kir’ha  jaha Gûlak

A’ha barkh’, a’ha opin, a’ha derg.

=========================

 

1.

Langs de stralen van Gûl

En langs de regenboog,

Zij kwamen met weinigen,

Zeer weinigen

Veel minder

Maar zij brachten mee hun hoogheid

Als last, als vreugd en hinder.

 

2

A’ha kir’ha natanago’ha, o Gûlnaradna

natanago’hapodara joh’a o na tha a kir’ha.

Na tha  rumpa esta Anth’ rasta kir’ha

Arg Gûlalana’th gran ozkul ozkul’th.

Grana nata’th o aha bat’he. grana bat’he o aha nata’th

Grana wulian. re sulian, ahafokurath aha go’al

O slabna kir’hastabre e’tha

O rasta perh’ go’al

Grana bat’he, aha nata’th.

================================

2.

Het was nooit begonnen, nooit kon eraan begonnen worden en toch was het er

Da twas de ladder die hen bracht

Van de allerhoogste hoogten,

Tot de nederigste van nederigheden,

Er was geen begin en geen einde, geen einde en begin,

Geen weg, geen spoor, geen richting, geen doel,

En toch gingen zij met vaste tred,

En kwamen zij aan waar ze wilden komen,

Niet aan het einde, niet aan het begin.

 

3

 

Ochta Gûl tha  Anth’ tipler

Donda moz tha Amth’ berbre’en

Berbre’en tha safta arg Gûlalalna’th

Dom mina ‘th tende fulta, Gûlnaradanal ok

Dom odin fulta , Gûlnaradanal Anth’

Dom forel fulta , Gûlnaradanal gegna

Dom aha Gûl-Tra, gama o waga’th

==================================

3

Zij kwamen van hoog, hoger dan de goden,

Waarheen zij stuurden hun vaders en moeders

Niet om te beginnen, niet om te eindigen,

Maar slechts om daar te zijn waar zij waren.

En te blijven waar zij zouden aankomen,

Te gaan waar zij zich bevonden,

Aan te komen waarheen zij vertrokken

Te vinden wat zij hadden en te reizen waar zij stil stonden,

Te zien wat zij kenden en te horen wat zij wisten.

 

 

4

O ochta zaga

Stad’ak tra waga’nah

Maakat tra, maakat stad’ak Gûlkan

O senta senta’an anda

Voldabaik’an aha anda

Podara aha’ik.

Tra hagarde aha’ik , waga’nah, zaga’an

Ochta gran senta-an, waga kana’an

Gûlmat an Gûlmat, tra waga’nah Gûlwaga.

==================================

4

En zie waar zij kwamen

In een nieuwe wereld,

Een andere wereld, een vreemdeling alom

En al dat zij wisten, vergaten zij hier,

Het was niet meer nodig

Ze konden het niet meer

De wereld zo nieuw, zo anders, zo vreemd

Maakte hen onwetend, een vreemdeling in eigen huis

Het geluk was ook met hen , zo leek deze nieuwe wereld te zeggen.

 

5

An safta ringesom gazi ome o Gûl

Per Gûl na’ ymetha fulta o gazia

Yme’dorgran yme’dor gran Gûl-tha

Dom kir’ha  senta hika’emanth ekin gran a’ekin

O senta yme’der o yme ‘dor

Rasta arg rast’anth

Snarg’ o zeki’a

Dom kresta o derga

======================================

5.

In velden van overvloed en heerlijkheid

Waar Gûl zijn stralen liet dalen

Dag in dag uit tot in de eeuwigheid

Die zij al lang kenden van einde tot begin

En zo wisten zij van de dagen

Die kwamen na hun komst

Van sneeuwbui en sluipers

Die hun plaagden en hinder brachten.

 

6

O senta’an tra’an

nok d’anthana puja’Anth’

Puja Anth’ Tra

In puja in senta’Anth

Senta’an tra’an puja an hika’emanth’

Bewa kana’an kir’ha tra geka kir’ha

Puja derg gran snarg’ha

Puja derg gran snarga’an

O sonipra stad’ak kana’an.

==========================

6.

En niets wisten zij nog

Van hoe zij zich moesten redden

Hoe zij de wereld aankonden

Met vaardigheid en kennis

Niets wisten zij nog wat te doen in de nood

Zij kozen slechts voor het onderdak dat de wereld hen bood

Zij vochten de kou aan

Bestreden de sneeuw

En waren gevangen in hun huis.

 

 

7

O za stad’ak hushtaka ervia waga’nah snarg’ha

Snarg’ha damit kir’ha fulta Gûlit

Gulit ervia stad’ak Gamor da zedda ri’ah gamordaha

Tre rasta gran Gûl, otan spa kir’ha

O Utmo’an Na’oet tjep an, krastan o mogûl

Narad podara derg Lilta

O erviaka Anth’ jocha ja socha,

O socha erviaka Anth’ jocha nata’th

Arg damit noh’an gegna.

==================================

7.

En zie hoe zij leefden in ijsgrotten koud

Een kou die ook warmte hun bracht

Een warmte die ion hen leefde maar naarbuiten bedacht

Dat zij Gûl ook bereikten, wanneer zij dat wilden

Dat Utmo’an, de god van het weer, donder en wanhoop,

Hen niet kon beletten om vrolijk te zijn

En levend te vinden om te zoeken

En zoekend te vinden tot aan het begin van de tijd

Vanouds ook het nieuwe begroetten.

 

 

8

O za damit Anth’ voldaborka Gamor ha Anth’ Gamor

Oedara beleg hinak . voldabark’anak o Anth’ Gamor

da

Za damit Gamor mo snarga

Stad’ak snarg’ha o snarg’an

Za damitnoh’an toh’ia

Eza granak Gamor grusa

Stabren stad’ak Gamor an Gamor

Socha aha’ik gran gazi Berbre’en.

===========================

8.

En zie ook hoe zij elkaar verloren

De wijzen, de rijken, de armen, een ieder zichzelf

Zie ook hoe de Gamor smolt

Temidden van ijskou en sneeuw

Zie ook dat nieuws, een heel nieuw bericht

Hen slechts kon versterken, opnieuw opgericht

Hoe kringen verdwenen en groeiden tot één

In Gamors naam bleek dat nog te bestaan

Het zoeken was slechts nog naar die ene, het licht Berbre’en.

 

9

De nata’th A’ake zaga waga’de gran garch

Wag’dek o zaga gran garch

Kirha fulta garch’azak kabas

Fulta Gamor da hek o bagek na Gûl-Tra

Gamor da hek o bagek aha’ik Gûl

Gran kana’an kir’ha ochta gran Gûl an Tra

Kir’ha Zaga Gûlsurek o senta esta Gûl an Tra

O senta narad esta dergar Gûl-tha

Esta baga ochta esta wulian.

============================

9.

De ouxde A’ake keek eenzaam voor zich uit

Eenzaamheid en blikken in de verte

Zij boden hem de vergezichten en terug

Zij gaven hem gedachten en geschenken uit de hoogte

Gedachten en geschenken die hoger reikten dan de goden

Terug naar huis hem brachten waar hij eigenlijk hoorde

Hij zag zijn zoon en wist waar diens pad heen zou gaan

En wist dat hij hem niet lang vast kon houden

Hij zou hem geven zin om op dat pad te gaan. 

 

10

Zedda Gûlsira esta esta zad’ak Gûlsir?

Esta rewa nop’aj hika’emanth A’ake?

Aha koltek esta podara lefsa?

Esta damra’ nop’aj Gûlnadaral kassa?

O esta aha suter?

Wek esta zagar o bagar?

Zaga garch’aza in triset

O in zarg Anth’ bage gazi gegna

Donda zag’anth ma’akat hiksa ok Berbre’en.

==================================

10.

Maar wie o wie moest hem dan volgen in de rij?

Wie zou de mantel van de A’ake gaan dragen?

Welke schouders waren daarvoor juist gemaakt?

Wie zou de mantel krijgen zonder vragen?

En wat moest daar de oorzaak dan van zijn? 

Waaraan kon hij zijn opvolger herkennen?

Hij schouwde in de verte met veel pijn

Tot dat hij blikte in bekende ogen

Ogen zo gevaarlijk maar met blauw licht. 

 

 

11.

Odin berbre’en in mante Gûl an Tra

Gûl an Tra Gûlnaradanal nata’th o Gûl-tha

Odin berbre’en tre gazi jocha zad’ak Gûl

Odin berbre’en kassa Utmo’an, Na’oet tjep, krastan o Gûlan,

Odin berbre’en safta kir’ha o safta o baga a’aki

Odin berbre’en gaza mante

Berbre’en go’al gran ochtar

Kir’ha gaza zad’ak zag’anth

Esta senta kir’ha A’ake stabren.

=========================================

11.

Het blauwe licht, het licht dat al beloofde,

Al dat nooit begonnen wasen waaraan nooit begonnen kon worden

Het blauwe licht zo stralend door Gûl

Het blauwe licht dat zich afkeerde van Utmo’an, de god van het weer, donder en wanhoop.

Het blauwe licht dat trok, dat zoog en kracht gaf.

Het blauwe licht dat vol was van belofte.

Berbre’en, het doel om steeds naartoe te gaan

Het scheen in de ogen van een jonge man

 

 

12

 

Odin berbre’enaka kir’ha, ochta kir’ha esta

Narad zeki’ak zaga kir’ha

Esta zeki’ak zaga kir’ha odinha gazi berbre’en

O esta kanba’ak tenda  bole’a mine o stab’ren

Narad zaga kir’ha garch’aza odin berbre’en Gûlak

Odin esta fulta go’al Gul Tra gazi stad’ak karas

Garch esta zaza A’ake

Morda kir’ha ha hiksa’emanth ok Gamor da ha

Poda Gûl baga.

===================================

12.

Het blauwe licht beheerste hem, nam hem al in beslag,

Het waren niet de sluipers die hij zag,

Die sluipers die woonden achterin het blauwe schijnsel,

En ook die draken die hun kop zo schudden, zolang al en zo heftig

Hij zag ze niet achter’t blauwe licht zo godenschoon zongedragen,

Ja, dat licht zou brengen een nieuw leven in Kana’an

Nadat de nevel hem, de A’ake, had weggedragen

Hij zweeg voorlopig nog maar zijn keuze was gemaakt,

Een keuze door Gûl hem ingegeven 

 

 

13

Esta zag’anth grusa

Zedda esta ok esta zaga kir’ha

Wulian ochta o Kalam garz’ach

Do garch o Gûl

Senta kir’ha wulian o rasta zad’ak kush

Senta kir’ha poda o rasta esta go’al

Groa kir’ha kana’an do Berbre’en botnak

Nara grusa kir’ha nata’th fulta Gûl.

=============================

13.

Zijn oog was al lang verloren

En toch zag hij hen nog na

Hoe zij met Kalam vertrokken

Over IJsrand en langs Gûl

Zij wisten hun weg en vonden hun plek

Zij wisten hun kans en vonden hun doel

Zij stichtten een land aan de blauwe zee

Zij vergaten hun herkomst niet, namen Gûl mee. 

 

14

Do mina ‘th na ‘ymetha Gûl

O do mina’th lekhta oriol,

Rasta kir’ha de’tha

Ome de’tha

Kir’ha de’tha

Grana lane d’ok e’ferin

Gamor an Gamor an Gamor.

===========================

14.

Langs de stralen van Gûl

En langs de regenboog,

Zij kwamen met weinigen,

Zeer weinigen

Veel minder

Loslaten kan niet

Samen is alles, alles is samen.

Refr.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: